Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

27 GODINA OD ZLOČINA U ŠTRPCIMA

Na današnji dan, 27. februara 2020. godine navršava se 27 godina od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS) iz voza na relaciji Beograd-Bar oteli i ubili 20 putnika, među kojima je bilo 18 Bošnjaka, jedan Hrvat i jedan strani državljanin afričkog ili arapskog porekla, čiji identitet nije utvrđen.
 
Žrtve ovog zločina su: Esad Kapetanović, Ilijaz Ličin, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifat Husović, Halil Zupčević, Senad Đečević, Jusuf Rastoder, Ismet Babačić, Toma Buzov, Adem Alomerović, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Rasim Ćorić, Fikret Memović, Fevzija Zeković, Nijazim Kajević, Zvjezdan Zuličić i jedno nepoznato lice.
 
Do sada su pronađeni posmrtni ostaci samo četiri žrtve. Tijelo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine u selu Sjedača na obali jezera Perućac, a posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilijaza Ličine nađeni su na istoj lokaciji 2010. godine, dok se za ostalim tijelima i dalje traga. 
 
Bošnjačko nacionalno vijeće izražava saosjećanje sa žrtvama zločina u Štrpcima, Sjeverinu, Kukurovićima i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku i njihovim porodicama i osuđuje saučesništvo tadašnjih državnih organa Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u planiranju, organizovanju i činjenju ovih zločina. 
 
Činjenica da državni organi do danas nisu ništa učinili na rasvjetljavanju ovih zločina i kažnjavanju zločinaca  predstavlja opasnu poruku za Bošnjake u Srbiji. Sve ovo je prethodilo zločinu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici što predstavlja jedinstven projekat pokušaja istrebljenja bošnjačkog naroda.
 
Bošnjačko nacionalno vijeće izražava zabrinutost zbog činjenice da sandžački Bošnjaci u Srbiji i dalje osjećaju nesigurnost na ovim prostorima zbog poznatih dešavanja i zločina koji se vrše nad Bošnjacima i traže potpuno rasvjetljenje i procesuiranje odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i zločine počinjene nad bošnjačkim narodom u Sandžaku, uključujući i zločin počinjen u Štrpcima.
 
Bošnjačko nacionalno vijeće poziva Evropsku uniju da u procesu evropskih integracija zemalja regiona u najhitnijem roku pristupi reviziji Akcionog plana za manjine, stavi na dnevni red pitanje položaja Bošnjaka u Sandžaku i da hitno riješi status Sandžaka.
 
Pozivamo Evropsku uniju da u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana izgradi objektivne i stabilne mehanizme i institucije, kako se više nikada ne bi ponovili zločini nad Bošnjacima i osigurala politička egzistencija Bošnjaka Sandžaka.
 
Kao osnov za rješavanje statusa Bošnjaka i Sandžaka, Bošnjačko nacionalno vijeće predlaže da se u obzir uzme Inicijativa za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak koju je Vijeće usvojilo u maju 2019. godine. 
 

Povezane objave

Close
Close