Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

BNV JEDINO OVLAŠTENO DA ODLUČUJE O OBRAZOVANJU NA BOSANSKOM JEZIKU

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Jasmina Curić uputila je pismo ministru prosvjete u kome je pozvala ministra da uloži napore kako bi se nastava na bosanskom jeziku emitovala na programima RTS odnosno na televizijama koje imaju pokrivenost na cijeloj teritoriji Republike Srbije.
 
U pismu se između ostalog kaže:
 
„Koristim priliku da Vas podsjetim da je Bošnjačko nacionalno vijeće, Ustavom Republike Srbije uspostavljena i na neposrednim izborima izabrana institucija radi ostvarivanja prava bošnjačkog naroda na samoupravu u oblasti identitetskih prava (član 75 Ustava Republike Srbije).
 
Također Vas podsjećam da je  shodno odredbama člana 1a. 2. stav 2. 10.  11. 11a. 12. 13. 14. i 15. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 20/14 – Odluka US, 55/14 i 47/18), Bošnjačko nacionalno vijeće jedino ovlašteno da predstavlja Bošnjake i odlučuje o pitanjima iz oblasti obrazovanja na bosanskom jeziku.
 
Bošnjačko nacionalno vijeće je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja započelo izradu nastavnih jedinica za model učenja na daljinu na bosanskom jeziku u skladu sa dopisima Ministarstva prosvjete od 13. marta 2020. godine broj 500-01-00005/2020-20 i 16. marta 2020. godine broj 601-00-9/2020-01.
 
Od strane Vašeg ministarstva, istim dopisom smo obaviješteni da će se nastava na bosanskom emitovati na RTS-u te da ćemo o tome dobiti instrukcije u naredna dva dana što na našu žalost nije ispunjeno ni do današnjeg dana. Svi nacionalni savjeti u Srbiji koji imaju obrazovanje na maternjem jeziku su konsultovani i uredno dobili dozvolu da se obrazovanje na daljinu za njih emituje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom osim Bošnjačkog nacionalnog savjeta. Iz medija smo saznali da je Ministarstvo prosvjete sklopilo ugovor sa nevladinom organizacijom "Maticom bošnjaka" o emitovanju programa nastave na daljinu a da se od Bošnjačkog nacionalnog vijeće kao najvišeg predstavničkog tijelo Bošnjaka u Srbije nije tražila saglasnost ili makar mišljenje. Ovakvim postupcima Ministarstva prosvjete NVO "Matica bošnjaka" je sebi dala za pravo da paralelno sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem pokušava da organizuje nastavu na daljinu na bosanskom jeziku i da pokušava da program emituje na nekoj lokalnoj televiziji koja nema dovoljnu pokrivenost te ne ispunjava uslove emitovanja  programa nastave na daljinu. Molimo vas da pod hitno zajednički uz dobar dijalog ispravimo učinjenu grešku i da nastava na bosanskom i u ovim vanrednim uslovima bude ravnopravna sa nastavom drugih nacionalnih manjina kao i sa nastavom na srpskom.
 
U dogovoru sa Ministarstvom prosvjete, tačnije sa državnom sekretarkom Anamarijom Viček, Bošnjačko nacionalno vijeće je angažovalo dovoljan broj profesora razredne nastave i nastavnika bosanskog jezika koji pripremaju i izrađuju nastavne jedinice za učenje na daljinu. U periodu od 17. marta, tj od prvog dana uvođenja vanrednih mjera pa sve do danas angažovani nastavnici su izradili nastavne jedinice za sve razrede osnovne i srednje škole u kojima se izvodi nastava na bosanskom jeziku ali oni se i dalje mogu vidjeti samo  na internet sajtu Vijeća. 
 
Bošnjačko nacionalno vijeće ima izrađene sve nastavne jedinice u formatu koji odgovara emitovanju, te Vas pozivamo da u skladu sa Vašim nadležnostima uložite napore kako bi se nastava i na bosanskom jeziku emitovala na programima RTS odnosno na televizijama koje imaju pokrivenost na cijeloj teritoriji Republike Srbije kako bi bila dostupna svim učenicima te time i bošnjačku djecu koja slušaju nastavu na maternjem jeziku stavite u ravnopravan položaj sa ostalom djecom u Republici Srbiji.
 
Naši napori ka emitovanju nastavnih jedinica na bosanskom jeziku na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću uzrokovani su činjenicom da nijedna lokalna televizija nema takvu pokrivenost da je mogu gledati svi učenici koji pohađaju redovnu nastavu na bosanskom jeziku. 
 
Bošnjačko nacionalno vijeće ostaje otvoreno za saradnju sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju obezbjeđenja kvalitetne digitalne nastave na bosanskom jeziku.“
 

Povezane objave

Close
Close