Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE U 2019. GODINI

Bošnjačko nacionalno vijeće danas je organizovalo završnu godišnju konferenciju za novinare na kojoj su predstavljene aktivnosti BNV tokom 2019. godine i na kojoj se obratila predsjednica BNV, dr. Jasmina Curić. 
 
Obraćanje predsjednice BNV, prenosimo u cjelosti:
 
„Poštovani predstavnici medija, poštovani predstavnici nevladinog sektora, poštovani vijećnici i gosti, 
 
Želim da izrazim zadovoljstvo što smo se danas sastali da rezimiramo rad, rezultate i na kraju i uspjehe Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Ova godina je za Vijeće bila vrlo dinamična godina, sa puno aktivnosti i rada i na kraju se završila sa dosta postignutih rezultata i realizovanih projekata u svim oblastima, a sve ka cilju rješavanja statusa Bošnjaka i rješavanja statusa Sandžaka.
 
Kao što smo čuli u prethodnoj detaljnoj prezentaciji Izvještaja o radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća za 2019. godinu, imali smo dosta važnih, rekla bih kapitalnih nacionalnih bošnjačkih projekata, kao što su:
- Izrada enciklopedijskog Rečnika bosanskog jezika, autora prof. dr. Dževada Jahića, projekta od neprocjenjive vrijednosti za Bošnjake
- zatim podrške Vijeća i partnerske uloge u projektu Klub mladih istraživača, koji je rezultirao osnivanje Instituta za održivi razvoj Sandžaka;
- preko velikog broja projekata unapređenja nastave na maternjem bosanskom jeziku, projekata u oblasti kulture, informisanja, a naročito projekata u oblasti podizanja svijesti o nacionalnoj pripadnosti.
 
Ono što je obilježilo ovu godinu je zapravo naša borba na zaštiti prava i rješavanja statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka pa u tom pravcu otklanjanja diskriminatorskog odnosa države prema Bošnjacima u svim oblastima. Nastojali smo da definišemo i da ukažemo na sve oblike diskriminacije koja je nekada bila drska, otvorena i lako prepoznatljiva, a nekada upokovana i teško prepoznatljiva. 
 
Taj diskriminatorski odnos se ove godine prvenstveno i otvoreno pokazivao u negiranju postojanja bosanskog jezika, a time i negiranju postojanja Bošnjaka. Zatim u diskriminatorskom odnosu u obrazovanju na maternjem bosanskom jeziku, naročito prilikom upisa djece u odgojno-obrazovne ustanove u Sandžaku, diskriminacije Bošnjaka u pogledu procentualne zastupljenosti u državnim institucijama (pravosuđe i policija) kao i u pogledu ekonomskog tj. privrednog diskriminatorskog odnosa države prema Sandžaku. 
 
Napomenuću samo jedan podatak odnosno parametar drastičnog ekonomskog diskriminatorskog odnosa države prema Sandžaku. Po najnovijim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje,  prosječna stopa nezaposlenosti u Srbiji je 9,5%, a u sandžačkim opštinama 48,3%. Bruto zarada za oktobar u Srbiji je približno 76. 000 din, a za Novi Pazar 54.000 dinara.
 
Zato u  vrh naših prioriteta je pored rješavanja nacionalnih pitanja i ukazivanje na privredni diskriminatorski odnos države, otklanjanje posljedica diskriminacije i  stvaranja uslova za brzi ekonomski razvoj Sandzaka pa time i bolji standard života za sve građane koji žive u njemu.
 
Jedno od pitanja je i Akcioni plan za nacionalne manjine koje je Srbija donijela, a što je bio zahtjev u sklopu Poglavlja 23 i uslov pristupanja Srbije Evropskoj Uniji.
 
Akcioni plan za nacionalne manjine za Bošnjake neprihvatljiv, donijet je u nelegitimnoj proceduri i ni jedan zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća nije prihvaćen. Njime nije predviđeno rješavanje nagomilanih problema i pitanja sa kojim se Bošnjaci susreću, a što je uslov njihovog opstanka na ovim prostorima a to je posebno pitanje pravne sigurnosti, vladavine prava i ravnopravnosti pred zakonom.
 
Naši zahtjevi su usmjereni ka tome da se izvrši revizija Akcionog plana za manjine i zahtjev da se u novim Ustavom definiše status Bošnjaka kao naroda i da se riješi status Sandžaka.
 
Kao rješenje za sva pitanja i nagomilane probleme Vijeće je, u skladu sa zakonom i svojim statutom, vršeći svoja opća ovlaštenja, da zauzima stavove, pokreće inicijative, preduzima mjere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima Bošnjaka, maja mjeseca, donijelo odluku o pokretanju Inicijative za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, koja predstavlja trajan i stabilan mehanizam za osiguravanje prava bošnjačkog naroda na političku egzistenciju i nesmetani društveni i ekonomski razvoj.
 
U tom smislu, koristim priliku da napomenem sve vas prisutne, novinare, predstavnike nevladineih organizacija i građane Sandžaka o ključnoj stvari, koja se kao što znate, zamjera vlastima u Srbiji, ona je nepostojanje vladavine prava, pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom. 
 
To je ključni problem i odbijanjem da se riješi taj problem gubi se smisao postojanja sudstva, policije, tužilaštva i osjećaja povjerenja i sigurnosti koje normalna država treba da pruži građanima.
 
Na kraju, pozivam medije i nevladine organizacije da sa svojim prijedlozima projekata učestvuju u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća i da time date doprinos u rješavanju nacionalnih pitanja, statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka. 
 



Povezane objave

Close
Close