Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

INTERVJU PREDSJEDNICE VIJEĆA ZA RADIO SLOBODNA EVROPA

1.    Čime ćete se voditi tokom predstojećeg rada, čemu ćete dati poseban akcenat?

Bošnjačko nacionalno vijeće je institucija koja postoji skoro tri decenije, tačnije 28 godina,  i ima svoj kontinuitet rada u svim oblastima koje se tiču boljeg života bošnjačke zajednice u Srbiji.

Moji principi rada će biti zasnovani na nastavljanju kontinuiteta Vijeća koji je ostvaren u prethodnih 28 godina uz kolektivno odlučivanje  sa posebnim akcentom da kroz jačanje obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe bosanskog jezika i pisma, promovisanje Sandžaka i svih drugih aktuelnih tema koje se tiču bošnjačkog naroda, ojačamo zajednicu i u smislu ekonomskog razvoj.

Nastojaću da sa pozicije predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u svojim nastupima i razgovorima između ostalog  ističem i činjenice o ekonomskoj nerazvijenosti, a sve u cilju sticanja realne slike o svim aspektima života Bošnjaka u Srbiji a posebno u Sandžaku gdje su oni i najvećim dijelom koncentrisani.

  

2.    Šta smatrate prioritetnim pitanjima bošnjačke zajednice?

BNV je precizno definisalo prioritetna pitanja bošnjačke zajednice na osnovu potreba koje su se kristalisale kroz dugi niz godina i koje još uvek postoje.

U definisanju  prioriteta bošnjačkog naroda i regije Sandžak  treba sagledati  historijske činjenice i sve ono što je pratilo i što se dešavalo Bošnjacima na ovim prostorima.  Ispravno sagledati i sadašnje stanja bošnjačkog naroda i odnosa države danas prema bošnjacima.

Odnos države prema bošnjačkom narodu, između ostalog se može jasno vidjeti kroz Akcioni plan za ostvarenje prava nacionalnih manjina, koji nije usvojen u skladu sa zakonskom procedurom, a u potpunosti je ignorisao svaki prijedlog Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Takođe zadnja dešavanja vezano za negiranje bosanskog jezika a time i postojanja bošnjaka je jasan pokazatelj odnosa države prema nama.

Ako sve ovo uzmemo u razmatranje dolazimo do zaključka da bošnjačka zajednica, koja je najvećim dijelom nastanjena u Sandžaku, ne osjeća sigurnost, ni pravnu ni ekonomsku.

U skladu sa tim, prioritetno pitanje bošnjačke zajednice je iznalažanje optimalnog rješenja ustavno-pravnog statusa bošnjačkog naroda i regije Sandžak.

Bošnjačko nacionalno vijeće je usvojilo Odluku o pokretanju inicijative za  rješavanje statusa bošnjaka i statusa regije Sandžak.

Inicijativa naglašava uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak kao optimalnog rješenja za sve narode koji žive u Sandžaku i realizacija te inicijative je zapravo prioritetno pitanje bošnjačke zajednice.

 
3.    Kako gledate na komentare da inicijativa za specijalni status Sandžaka podstiče nove podjele među etničkim zajednicama, umesto da podstiče povezivanja?

Mislim da su takvi komentari rezultat nerazumijevanja inicijative i vjerujem da dolaze od onih koji nisu pročitali njen tekst.

U srži inicijative za specijalni status Sandzaka nalazi se povezivanje, tolerancija, zajednički život svih koji žive na prostoru Sandžaka, ravnopravnost svih naroda tako da smatram da su ti komentari neopravdani. 

 
4.    Inicijativa za specijalni status Sandžaka je postala pitanje koje je prekrilo sva ostala pitanja bošnjačke zajednice. Da li smatrate da je to dobro?


Da, jer ta inicijativa rješava sve probleme i pitanja sa kojima se suočava bošnjačka zajednica. To je dokaz koliko je to pitanje važno i koliko je neophodno
  pristupiti njegovom rješavanju.

 5.    Šta očekujete od vlasti u Srbiji i Crnoj Gori povodom ove inicijative i koliko ste daleko spremni da idete u cilju njene realizacije?

Inicijativa za specijalni status je zasnovana na potrebi za suživotom, saradnjom, mirom i stabilnošću. Na temeljima pomenutih principa vodiće se i razgovori za njenu implementaciju. Srpski i crnogorski narod ovime ništa ne gube, zadržavaju konstitutivnost, a Bošnjaci i Albanci kojima su danas uskraćena mnoga prava, realizacijom ove inicijative dobijaju status ravnopravnog naroda.  Očekujemo da će i Srbija i Crna Gora shvatiti realnu potrebu za implementacijom ove inicijative.  Podršku u njenom sprovođenju svakako očekujemo jer bi to bilo vrlo razumno i u skladu sa evropskim principima o ravnopravnosti i poštovanju prava svakog čovjeka.

 6.    Da li Esad Džudžo ostaje u Bošnjačkom nacionalnom vijeću i listi "Samoopredjeljenje"?

Gospodin Džudžo je u skladu sa svojim obrazovanjem dao  doprinos ostvarivanju prava Bošnjaka, to nije sporno i to treba poštovati.  Mislim, ipak, da je pitanje njegovog ostanka u BNV pitanje za njega, s obzirom da je najavljivao podnošenje a i povlačenje ostavke.

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Intervju na sajtu RSE možete pročitati na ovom linku:

https://www.slobodnaevropa.org/a/intervju-jasmina-curic/30090831.html

Dio priloga u radijskom emisiji možete poslušati na ovom linku (prilog počinje od 19. minuta):

https://www.slobodnaevropa.org/a/30068124.html

 


Povezane objave

Close
Close