Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

POZIV NASTAVNICIMA ZA UČEŠĆE U IZRADI NASTAVNIH JEDINICA ZA PROGRAM NASTAVE NA DALJINU U ORGANIZACIJI BNV

Bošnjačko nacionalno vijeće, u skladu sa preporukama Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja započinje projekat nastave na daljinu za školsku 2020/2021. godinu. 
 
Nastava na daljinu bit će realizirana za djecu u predškolskom pripremnom programu i učenike osnovnih i srednjih škola koji nastavu pohađaju na bosanskom jeziku. 
 
Pravo učešća imaju svi prosvjetni radnici u zvanjima nastavnika razredne nastave, nastavnika predmetne nastave, profesora predmetne nastave, mastera određene prosvjetne struke, doktora nauka određene prosvjetne struke, kao i ostali stručnjaci koji posjeduju certifikate o stručnoj osposobljenosti za izvođenje nastave u osnovnoj, ili u srednjoj školi. 
 
Pored tih općih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
- da su stručno osposobljeni za izvođenje nastave u oblasti za koju se javljaju na ovaj poziv, 
- da iskazuju inovativnost u didaktičko-metodičkom pristupu toku nastavnog procesa,
- da posjeduju neophodna znanja i vještine u radu na računarima (Microsoft Office, naročito PowerPoint) i
- da su stručno osposobljeni za izvođenje nastave na bosanskom jeziku.
 
U cilju podizanja kvaliteta programa nastave, Bošnjačko nacionalno vijeće će posebnu pažnju posvetiti kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 
- Iskustvo u radu sa programom Camtasia
- Posebne tehničke vještine, iskustvo u radu sa programima za obradu video snimaka
- Učešće na programima usavršavanja u svojoj oblasti rada 
- Nagrade o uspjehu tokom svog profesionalnog rada 
 
Poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja, do 15. 09. 2020. godine. 
 
Prijave slati na adrese:
Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, ul. 28. novembra, 36 300 Novi Pazar, 
Ili u elektronskoj formi na adresu: [email protected] sa naznakom “Za učešće u nastavi na daljinu”.
 
Prijava treba da sadrži sljedeće: ime i prezime kandidata/kandidatkinje, kontakt email i telefon, biografiju, sve relevantne potvrde i sertifkate koje dokazuju opšte i posebne uslove iz ovog poziva. 
 
Komisija za odabir kandidata sastavljena od stručnjaka u oblasti nauke o odgoju i obrazovanju i neposrednih realizatora nastave na bosanskom jeziku će razmatrati prispjela dokumenta i izvršiti odabir kandidata. Komisija će te aktivnosti izvoditi transparentno, o čemu će Bošnjačko nacionalno vijeće informisati svakog kandidata, kao i javnost u cjelini. Rezultati ovog poziva biće objavljeni najkasnije do 25.09.2020. godine. 
 
Bošnjačko nacionalno vijeće će organizovati cjelokupan proces nastave na daljinu, a sve nastavne jedinice će biti emitovane putem sredstava javnog informisanja (internet, televizija, društvene mreže). 
 
Bošnjačko nacionalno vijeće će obezbijediti određenu novčanu naknadu za sve nastavnike koji budu učestvovali u programu nastave na daljinu, a ti nastavnici će imati prvenstvo izbora u sljedećim pozivima odnosno programima Vijeća (seminari, stručna usavršavanja, izrada udžbenika i sl.) 
 
Svi kandidati/kandidatkinje koji budu odabrani na ovom pozivu potpisuju ugovor sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem kojim će biti regulisani svi detalji njihovog učešća u ovom programu.
 
Za sve nedoumice budite slobodni da kontaktirate Bošnjačko nacionalno vijeće putem mejla [email protected] ili telefona 020/311-027. 
Kontakt osobe: Aida Smajović i Esma Brunčević.
 

Povezane objave

Close
Close