Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

PRVA REDOVNA KONFERENCIJA ZA NOVINARE PREDSJEDNICE VIJEĆA

U prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni podaci o broju djece koja pohađaju nastavu na bosanskom jeziku i na kojoj se obratila predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Jasmina Curić.
 
Izjavu predsjednice BNV dr. Jasmine Curić prenosimo u cjelosti:
 
„Današnje izlaganje na temu „Ravnopravnost u obrazovanju na maternjem jeziku započela bih riječima da je u različitosti nacionalnih identiteta ljepota naše zajednice i naš resurs. Na nama je da ih čuvamo i njegujemo.
U skladu sa tim, Bošnjačko nacionalno vijeće, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, prati proces obrazovanja na bosanskom jeziku kao i primjenu zakona koji definišu ovu oblast. Utvrđeno je da se pri upisu, u nekim odgojno-obrazovnim ustanovama u Sandžaku, prvenstveno u Novom Pazaru, Prijepolju, Brodarevu i Priboju vrši diskriminacija djece  na način da se djeca srpske nacionalnosti upisuju po automatizmu na osnovu nacionalne pripadnosti a djeci bošnjačke nacionalnosti je uskraćeno to pravo.
Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše političko i predstavničko tijela Bošnjaka, definiše ovaj postupak kao drsku diskriminaciju djece bošnjačke nacionalnosti u obrazovanju, kršenju prava djeteta te individualnih i kolektivnih prava bošnjaka što sve ima za posljedicu nastavak asimilacije Bošnjaka. 
Obrazovanje na maternjem jeziku je zagarantovano pravo svakog pojedinca, Ustavom i zakonima Republike Srbije kao i međunarodnim pravnim aktima. U pravno-obrazovnom sistemu Republike Srbije obrazovanje na bosanskom jeziku je potpuno ravnopravno sa obrazovanjem na srpskom u svim segmentima što podrazumijeva, upis, finansiranje, validnost diploma i pravo na dalje školovanje.
Pod pojmom obrazovanja na maternjem bosanskom jeziku podrazumjeva se korištenje svih sadržaja u nastavnim i vannastavnim aktivnostima sa ciljem izgradnje i unapređenja identiteta tako da jedna mlada ličnost postaje ponosna na svoj identitet i svoje porijeklo.
Svi oni koji svjesno uskrate, rođenjem stečeno pravo djetetu da se obrazuje na maternjem jeziku, snose odgovornost za promjenu njegovog identiteta, na nezakonit način, protiv njegove volje i bez saglasnosti roditelja.
U cilju sprječavanja diskriminacije koja je prisutna u Novom Pazaru, i u cilju otklanjanja posljedica nastalih diskriminatorskim odnosom prema djeci, BNV je potpisalo sa Gradom Novim Pazarom akt kojim se zahtjeva od odgojno-obrazovnih ustanova da poštuju Zakon i  kako da postupe da bi se otklonile posljedice učinjene diskriminacije.
Kao odgovor na taj naš napor da zaustavimo diskriminaciju, Ministarstvo prosvjete Republike Srbije je uputilo dopis svim direktorima obrazovno- odgojnih ustanova gde se nastava odvija na bosanskom jeziku, da nastave sa istom praksom čime se zapravo odobrava i podstiče diskriminacija i asimilacija bošnjačke djece. Na ovaj način ministar je zloupotrebio položaj, podsticao i favorizovao obrazovanje na srpskom jeziku za djecu bošnjačke nacionalnosti.
Još jedan naš napor u rješavanju ovog problema je pokazivanje dobre volje i vjerovanja da je u pitanju nesporazum pa smo tražili sastanak sa ministrom. 
Na održanom sastanku u Ministarstvu naš zaključak je jedinstven i on glasi da Ministarstvo prosvjete nema zakonski osnov za svoj dopis kojim traži od direktora odgojno-obrazovnih ustanova da traže izjašnjavanje oba roditelja da im se djete obrazuje na maternjem jeziku. Također je na ovom sastanku od predstavnika ministarstva potvrđeno da su obdaništa u potpunoj nadležnosti lokalnih samouprava i da se hitno pristupi otklanjanju posljedica u skladu sa zakonom.
U cilju otklanjanja posljedica nastalih diskriminacijom djece bošnjačke nacionalnosti u procesu vaspitanja i obrazovanja BNV će preduzeti sve raspoložive mjere kod nadležnih pravosudnih domaćih i međunarodnih institucija u kako bi zaštitili prava djeteta te individualna i kolektivna prava Bošnjaka.“


Snimak konferencije možete pogledati na ovom linku:
https://www.facebook.com/bosnjackovijece/videos/2363123013937545/ 

PODACI O BROJU DJECE KOJA POHAĐAJU NASTAVU NA BOSANSKOM JEZIKU:


 

Povezane objave

Close
Close