Vijesti

INSTITUCIONALNA PODRŠKA BOŠNJACIMA U SANDŽAKU

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo i potpredsjednici Vijeća Muhedin Fijuljanin i prof. dr. Sait Kačapor sastali su se danas, prilikom posjete Sarajevu, sa prof. dr. Rifatom Škrijeljem, rektorom Univerziteta u Sarajevu i Emirom Zlatar, sekretarom Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

SASTANAK DELEGACIJE BNV SA BOŠNJAČKIM ČLANOM PREDSJEDNIŠTVA BIH

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo i potpredsjednici Vijeća Muhedin Fijuljanin i prof. dr. Sait Kačapor sastali su se danas sa Šefikom Džaferovićem, članom Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, sa kojim su razgovarali o institucionalnom povezivanju Bošnjaka Srbije i Crne Gore sa maticom.

PROGRAM USAVRŠAVANJA: BOSANSKI JEZIK U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Bošnjačko nacionalno vijeće realizovalo je danas program stručnog usavršavanja „Bosanski jezik u predškolskom odgoju„ za odgajatelje predškolskih ustanova iz Novog Pazara. Edukator programa bila je Azra Hodžić Čavkić, doktorand na Bosnističkoj lingvistici Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajeva.

KUD-ovi kroz folklor čuvaju različitost na našim prostorima

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo i potpredsjednik Vijeća Fuad Baćićanin sastali su se danas sa Eminom Brunčević, predsjednicom Kulturno umjetničkog društva mladih Novi Pazar i Mersijom Ramović, članicom Odbora KUD-a i razgovarali o dosadašnjim rezultatima kao i o budućim aktivnostima KUD-a.

ENTITET REPUBLIKA SRPSKA NE MOŽE OBILJEŽAVATI 9. JANUAR

Pored činjenice da je 9. januar odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 15. januara 2016. godine oglašen neustavnim praznikom, postoji još niz činjenica i argumenata zbog čega se ovaj datum ne može i ne treba obilježavati kao dan entiteta RS. Navešćemo samo neke.

Close
Close