Vijesti

STUDIJSKO PUTOVANJE U SREBRENICU

Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je studijsko putovanje u Srebrenicu za najbolje učenike srednjih škola iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice u nastavi na bosanskom jeziku.

ALBANSKO NACIONALNO VIJEĆE PODRŽALO INICIJATIVU BNV

Albansko nacionalno vijeće dalo je punu podršku inicijativi za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak u cilju unapređenja položaja i prava Bošnjaka u Sandžaku. Albansko nacionalno vijeće, Albanaca Preševske doline, podržava sve napore da se ostvari volja bošnjačkog naroda u Sandžaku za jednakost i slobodu kao temelj demokratije i napretka koji osiguravaju integraciju u procesu evoropskih integracija Zapadnog Balkana.

STAV O SANDŽAKU I BOŠNJACIMA

Sandžak je historijska regija čije su granice utvrđene na Berlinskom kongresu. Dan Sandžaka – 20. novembar Bošnjaci su narod autohton u Sandžaku. Dan Bošnjaka – 28. septembar

Close
Close