Vijesti

BOŠNJACIMA USKRAĆENA USTAVOM I ZAKONIMA GRARANTOVANA PRAVA

Bošnjačko nacionalno vijeće obratilo se danas delegacijama Evropske unije, Savjeta Evrope i OEBS-a u Srbiji sa molbom da se shodno njihovom mandatu zauzmu da Bošnjaci u Republici Srbiji mogu ostvariti pravo na službenu upotrebu bosanskog jezika i latiničnog pisma prilikom izdavanja javnih isprava.

OPĆINSKA TAKMIČENJA IZ BOSANSKOG JEZIKA

Općinsko takmičenje iz bosanskog jezika održano je u punom kapacitetu u OŠ „Avdo Međedović“ u Novom Pazaru, OŠ “12. decembar” u Sjenici i OŠ „Rifat Burdžović Tršo“, Tutin, za razliku od prethodne školske godine kada je zbog epidemiološke situacije takmičenje održano samo za učenike osmog razreda.

Close
Close