Vijesti

VLADAVINA PRAVA I PRAVNA DRŽAVA PREDUSLOV ZA SIGURNOST

U Skoplju je u organizaciji Zajednice Hrvata Sjeverne Makedonije održana Regionalna konferencija „Predstavljenost manjebrojnjih zajednica na državnoj i lokalnoj razini„ Konferencija je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Očuvanje kulture Hrvatske zajednice i ostalih manjebrojnjih zajednica u R. Sjevernoj Makedoniji“, a koji je podržala Agencija za ostvarivanje prava manjebrojnjih zajednica Vlade Republike Sjeverne Makedonije.

Close
Close