Vijesti

Konferencija za medije u povodu devastacije nadgrobnih spomenika na Gazilaru

Predsjednik Izvršnog odbora u Bošnjačkom nacionalnom vijeću održao je dana 05. 02. 2024. godine konferenciju za medije u u povodu devastacije nadgrobnih spomenika na Gazilaru.  U svom obraćanju javnosti, pozvao je sve nadležne institucije Grada Novog Pazara i JKP “Gradska čistoća” u Novom Pazaru da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi se zaustavila dalja devastacija i time sačuvali kulturno-historijsko naslijeđe Bošnjaka. 

BNV posjetili predstavnici Ambasade Holandije i Ambasade Velike Britanije

Predstavnici Ambasade Holandije u Republici Srbiji, savjetnica za politička pitanja Sterre Raterman, regionalna koordinatorka Nona de Jonge iz Ambasade u Sarajevu, savjetnica za bezbjednost Jelena Radoman i politički sekretar u Ambasadi Velike Britanije Džek Votson, posjetili su Bošnjačko nacionalno vijeće i tom prilikom se sastali sa predsjednicom dr. Misalom Pramenković.

BNV zahtijeva zaštitu kulturne i historijske baštine Bošnjaka

Bošnjačko nacionalno vijeće je utvrdilo nišane za kulturno dobro od posebnog značaja Odlukom o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu ("Sl. glasnik RS", br. 97/2013 i 82/2016), a u skladu sa članom 18. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Close
Close