Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

Konferencija za medije u povodu devastacije nadgrobnih spomenika na Gazilaru

Predsjednik Izvršnog odbora u Bošnjačkom nacionalnom vijeću održao je dana 05. 02. 2024. godine konferenciju za medije u u povodu devastacije nadgrobnih spomenika na Gazilaru. 

U svom obraćanju javnosti, pozvao je sve nadležne institucije Grada Novog Pazara i JKP “Gradska čistoća” u Novom Pazaru da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi se zaustavila dalja devastacija i time sačuvali kulturno-historijsko naslijeđe Bošnjaka. 


„Bošnjačko nacionalno vijeće je Odlukom o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku zajednicu utvrdilo listu dobara među kojima se nalaze i groblja Gazilar, Veliko groblje i groblje na Jermišu, odnosno stari nišani (Sl. Glasnik RS br. 97/2013 i 82/2016).
Godinama gledamo kako se sprovodi devastacija nišana na novopazarskim mezarlucima, posebno na Gazilaru i Velikom groblju, gdje se uništava naša historija i sjećanje na nas. Ova devastacija se vrši svjesno i nesvjesno, ali je u svakom slučaju nedopustiva i potrebno je u potpunosti spriječiti, još danas, kako kao narod i zajednica ne bismo ostali bez historijskih spomena. Ovo uništavanje predstvalja trajno brisanje tragova kulture, tradicije i historije Bošnjaka.
Kao Bošnjačko nacionalno vijeće, a nakon razgovora sa našim sugrađanima, uputili smo dopis JKP Čistoća, gradu Novom Pazaru i Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu sa molbom, da se kao nadležne institucije hitno uključe i reaguju kako bi se zaustavio ovaj proces brisanja historije Bošnjaka Sandžaka.
Pozivamo JKP Čistoća, koja upravlja grobljima na teritoriji grada Novog Pazara, da svoj posao počnu obavljati odgovorno u skladu sa zakonskim obavezama. Očekujemo od njih da hitno donesu mjere kojima će zaustaviti devastaciju koja se trenutno dešava i kojim će se od daljeg uništavanja sačuvati svaki nišan na našim grobljima.
Od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture smo dobili odgovor u kome je konstatovano ono što zapravo svi i vidimo, da se skrnavi i uništava muslimansko mezarje Gazilar, ali očekujemo da ovo ne bude njihova jedina aktivnost po ovom pitanju već da konstantno prate stanje na terenu i da od nadležnih, u ovom slučaju najprije JKP Čistoća hitno traže prijedlog mjera za rješavanje ovog problema.
Ovo pitanje će biti aktuelno sve dok se u potpunosti ne zaustavi devastacija i uništavanje kultuno-historijskog naslijeđa Bošnjaka.
Kao Bošnjačko nacionalno vijeće iskoristit ćemo sve mogućnosti da se napokon u potpunosti zaustavi rušenje i uništavanje historije, tradicije i kulturno-historijskih spomenika Bošnjaka. Da se krene sa restauracijom spomeničkog naslijeđa, u skladu sa zakonom i uz saglasnost bošnjačke zajednice, odnosno Bošnjačkog nacionalnog vijeća. 
Bošnjačko nacionalno vijeće je objavilo javni poziv za formiranje Stručna komisije za zaštuti kulturno-historijskog naslijeđa Bošnjaka koja će imati zadatak da prati stanje bošnjačkog kulturno-historijskog naslijeđa, da daje prijedloge mjera očuvanja i sanacije.
Koristim ovu priliku da pozovem sve zainteresirane stručnjake iz ove oblasti da se jave na poziv i uzmu učešća u radu komisije kako bismo zajedno dali doprinos da se naše kulturno-historijsko naslijeđe sačuva.“


Povezane objave

Close
Close