MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

Congue iure curabitur incididunt consequat

Povodom obilježavanje 11. maja - Dana bošnjačke nacionalne zastave

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori

o r g a n i z i r a j u

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

BOŠNJACI U DRUŠTVENO-POLITIČKIM PROCESIMA

1991 – 2021. GODINA

(Novi Pazar, 10. i 11. maj 2024. godine)

Teme skupa:

  • Bošnjačka politika i identitet Bošnjaka,
  • 30. godišnjica od političkih procesa članova i simpatizera Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka,
  • Stradanja Bošnjaka u Sandžaku, Srbiji i Crnoj Gori, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu (hapšenja i deportovanja bosanskih izbjeglica iz Crne Gore (Herceg Novog), etničko čišćenje i stradanje Bošnjaka u pljevaljskoj Bukovici, otmice i ubistva Bošnjaka iz Sjeverina i voza u Štrpcima),
  • Stradanje kosovskih Albanaca na Kaluđerskom lazu,
  • Ustavno-pravni položaj Bošnjaka u Crnoj Gori i Srbiji u XXI vijeku,
  • Tokovi bošnjačke politike od uvođenja višestranačja,
  • Putevi sandžačkih Bošnjaka u XX i XXI vijeku.

Međunarodni naučni skup će se održati u Novom Pazaru, 10. i 11. maja 2024. godine. Pored bosanskog jezika, radni jezici skupa su svi slavenski jezici. Prijave za učešće na naučnom skupu podnose se na jeziku izlaganja isključivo putem elektronske pošte na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog poziva, najkasnije do 01. februara 2024. godine. Obavještenje o prihvatanju teme rada učesnici međunarodnog naučnog skupa dobit će najkasnije do 01. marta 2024. godine. Tačan program naučnog skupa učesnici će dobiti najkasnije do 20. aprila 2024. godine. Izlaganja prihvaćena od strane redakcijskog odbora bit će objavljena u zasebnom zborniku radova.
Konačne verzije radova za objavljivanje u zasebnom zborniku radova trebaju biti dostavljene u elektronskom obliku na meil adrese: isat.skenderovic65@gmail.com, glavni.ured@bnv.org.rs i bosnjackisavjet@gmail.com najkasnije do 01. jula 2024. godine. Organizatori snose troškove smještaja i ishrane tokom trajanja naučnog skupa.

O b r a z l o ž e nj e

Prošle su tri decenije od razaranja SFR Jugoslavije, agresije na Bosnu i Hercegovinu i kontinuiranog progona bošnjačkog stanovništva na prostoru Sandžaka (Srbije i Crne Gore). Hapšenja i deportovanja bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, etničko čišćenje u pljevaljskoj Bukovici, otmica građana iz voza br. 671 na Željezničkoj stanici “Štrpci” kod Priboja, otmica iz autobusa i ubistvo 17 nevinih građana bošnjačke nacionalnosti iz Priboja i okolnih sela u mjestu Sjeverin, politički progoni i hapšenja članova i simpatizera Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka i mnogi drugi teški zločini i progoni nad Bošnjacima su obilježili devedesete godine. Na Kaluđerskom lazu kod Rožaja stradali su kosovski Albanci. Nastavak politike državnog terora i danas je prisutan u odeđenim krajevima i kod određenih političkih struktura u Srbiji i Crnoj Gori. Godine 2024. navršava se sto godina od zločina nad Bošnjacima u Šahovićima te je podjećanje na taj zločin dobra prilika da se sa vremenske distance od jednog stoljeća iznesu relevantni i naučno utemeljeni stavovi. U vremenu poslije rata i kršenja ljudskih prava bitno je izaći na kraj s naslijeđem nastalih posljedica ratnog sukoba. To se u prvom redu odnosi na rekonstrukciju zajednica, i to ne samo u materijalnom smislu, nego i u pogledu odnosa među pojedincima i skupinama u društvu. Izgradnja povjerenja u društvu i povjerenja pojedinca prema državnim institucijama kao i kažnjavanje inspiratora i učesnika tih nemilih događaja jedna je od bitnih pretpostavki za taj proces. Povjerenje je moguće graditi na temeljima istine, pouzdanih dokumenata i svjedočanstava o prijeratnom, ratnom i postratnom razdoblju. Trideset godina je prošlo od navedenih kao i mnogih drugih događanja progona bošnjačkog stanovništva, uništavanja privredne strukture i perspektiva razvoja, pristojna je vremenska (historijska) distanca da se ovi procesi fokusiraju u relevantnim naučnim krugovima. Samo neosporna historijska istina, koja bi proizašla kao rezultat naučnog istraživanja i prezentovanja, doprinijet će istinskom pomirenju i razumijevanju.

Close
Close