PREDSJEDNIK

Congue iure curabitur incididunt consequat

Prof. dr. Misala Pramenković,

predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji

Dr. Misala Pramenković rođena 22. 12. 1980. godine u Moranima, opština Tutin. Osnovno obrazovanje završava u rodnom mjestu, nakon čega završava Gazi Isa-beg medresu u Novom Pazaru. Visoko obrazovanje nastavlja na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, dok je magistarske i doktorske studije uspješno okončala na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.
Obnašala je funkciju predsjednice Udruženja žena „Merjem“ u periodu od 2007. do 2016. godine.
Dr. Pramenković je profesorica u Gazi Isa-beg medresi (Novi Pazar) i profesorica na Fakultetu za islamske studije (Novi Pazar).
Bila je poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije u periodu od 2020 do 2022. godine, odbornica u Skupštini grada Novog Pazara u mandatima od 2016. do 2020. godine i od 2020. do 2022. godine, kao i vijećnica u Bošnjačkom nacionalnom vijeću od 2010. godine do danas.
Objavila je svoju knjigu, učestvovala na brojnim naučnim konferencijama, te napisala veliki broj naučnih radova.
Za predsjednicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća izabrana je 26. decembra 2022. godine.
Udata je i majka četvero djece.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Vijeća

1) predstavlja i zastupa Vijeće;
2) utvrđuje i vodi generalnu politiku između dvije sjednice Vijeća;
3) usmjerava i usklađuje rad organa Vijeća;
4) predlaže plan rada Vijeća;
5) predlaže način rješavanja pitanja o kojima odlučuje Vijeće;
6) predlaže kandidate za potpredsjednike Vijeća;
7) predlaže kandidate za predsjednika, potpredsjednike i članove Izvršnog odbora Vijeća;
8) predlaže kandidata za sekretara Vijeća;
9) podnosi izvještaj o obavljanju povjerenih nadležnosti;
10) na prijedlog Izvršnog odbora donosi odluku o privremenom finansiranju;
11) potpisuje odluke Vijeća i zapisnik sa sjednice Vijeća;
12) odgovara za zakonitost u poslovanju Vijeća;
13) saziva i predsjedava sjednicama Vijeća;
14) predlaže dnevni red za sjednicu Vijeća;
15) vodi sjednicu Vijeća, daje i oduzima riječ, stara se o redu na sjednici, prekida sjednicu i izriče mjere u skladu sa Poslovnikom Vijeća;
16) predlaže vrijeme za raspravu, skidanje tačke sa dnevnog reda, zajedničku raspravu o više tačaka dnevnog reda na sjednici Vijeća;
17) poziva na glasanje i utvrđuje rezultate glasanja;
18) rukovodi radom Predsjedničkog savjeta;
19) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašten zakonom i Statutom;
20) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i odlukama Vijeća.

U slučaju spriječenosti predsjednika, kao i u slučaju posebnih potreba, predsjednik može ovlastiti potpredsjednika koji će ga zamjenjivati.

Predsjednik ima pravo obustaviti od primjene svaki akt Izvršnog odbora i odbora Vijeća ukoliko smatra da nisu u saglasnosti za zakonom i Statutom.

Close
Close