POTPREDSJEDNICI

Potpredsjednici BNV


Vijeće ima četiri potpredsjednika.
Potpredsjednici Vijeća biraju se iz reda članova Vijeća, javnim glasanjem, većinom od ukupnog broja članova Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća.
Potpredsjednike Vijeća bira Vijeće, u postupku predviđenim Poslovnikom o radu Vijeća.

Za potpredsjednike Bošnjačkog nacionalnog vijeća izabrani su:

1. Prof. dr. Sead Šemsović, univerzitetski profesor.

Rođen 4. 2. 1978. godine u Raški, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Pazaru, a studij Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2002. godine, gdje je 2008. magistrirao, a 2012. doktorirao.
Glavni je i odgovorni urednik Godišnjaka Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Sarajevu, kao i Bošnjačke riječi, časopisa za nauku, kulturu i književnost sandžačkih Bošnjaka, koji izdaje Centar za bošnjačke studije (CBS).
Na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nalazi se u zvanju vanrednog profesora na oblasti usmjena književnost.
U periodu od 2014. do 2018. vijećnik je Bošnjačkog nacionalnog vijeća, član Odbora za obrazovanje, te zamjenik predsjednika Bošnjačkog prosvjetnog savjeta. Član je skoro svih komisija za implementaciju bosanskog jezika u Republici Srbiji. Autor je naučne knjige Epski svijet Avda Međedovića, priređivač je i urednik niza knjiga, koautor jednog udžbenika za bosanski jezik za 2. razred gimnazija, autor i koautor tri udžbenika za izborni predmet Bosanski jezik s elementima nacionalne kulture, koautor svih izdanja Zbirke zadataka iz bosanskog jezika za malu maturu.
Učestvovao je na tridesetak međunarodnih naučnih konferencija, te objavio pedesetak naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

2. Prof. dr. Mustafa Fetić, univerzitetski profesor;

Rođen je 10.03.1969. godine u Bijelom Polju. Završio je Gazi Husrev-begovu Medresu u Sarajevu, kao i dvogodišnji studij arapskog jezika na institutu za arapski jezik Univerziteta Džamiatul-imam Muhammed ibn Saud el islamijj, Rijad u Saudijskoj Arabiji. Diplomirao na Filozofskom fakutetu prištinskog Univerziteta, odsjek pedagogija u Kosovskoj Mitrovici, magistrirao i doktorirao na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru.
Posjeduje dugogodišnje iskustvo u struci. Govori arapski, engleski i njemački jezik.
Objavio je 45 naučnih radova i članaka, učestvovao na mnogim simpozijima, konferencijama i seminarima.3. Dr. Jasmina Curić, doktor agroekonomskih nauka

Rođena je1965. godine u Novom Pazaru. Osnovne studije završava na Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetu u Prištini. Na Univerzitetu u Beogradu dobija zvanje doktora biotehničkih  nauka iz oblasti agro-ekonomije. Predavala je na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru iz predmeta u oblasti agroekonomije.
U Opštinskoj upravi Novog Pazara radi od 1997 godine na različitim pozicijama u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Bila je i  Koordinator projekta finansiranog od Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga koji se odnosio na obrazovanje, zdravstvo i vodosnabdevanje .
U periodu od 2008. do 2012. godine obavljala je funkciju Posebnog savjetnika ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja sa zaduženjima u oblasti razvojnih projekata za opštine Sandžaka.
2018. godine je izabrana za vijećnicu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću a kasnije i za predsjednicu Vijeća.

4. Edin Numanović, dr. medicine

Rođen 07.12.1994. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i Gimnaziju završava u Novom Pazaru gdje nastavlja da niže uspjehe. Kao gimnazijalac pokazuje interesovanje za biološke nauke i predstavlja svoju školu na republičkom takmičenju iz Biologije. Svoje znanje iz medicinskih znanosti nastavlja da niže upisujući Medicinski fakultet u Beogradu sa 98 od ukupnih 100 bodova. Na kome je i diplomirao na temu homeostaze gvožđa u organizmu.
U decembru 2019. godine izabran je za predsjednika Mladih SPP – a. Na lokalnim izborima 2020. godine kao prvi na listi SPP-a izabran je za odbornika u Skupštini grada Novog Pazara.
Učestvovao je na velikom broju seminara, edukativnih radionica i tribina od kojih je među značajnijim učešće na Političkoj Akademiji KOMS-a 2018.godine. Aktivan je član zajednice i društva koji se osim za biomedicinske, intenzivno interesuje za historijske znanosti posebno Bošnjaka i rodoslovlje.

Close
Close