Vijesti

JEDNA ŽENA, JEDNA PRIČA

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća učestvovala je danas na radionici „Jedna žena, jedna priča“ , koju su u partnerstvu realizovala udruženja iz Sandžaka i Sjeverne Makedonije.

SANDŽAK JE HISTORIJSKA ČINJENICA

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Jasmina Curić učestvovala je danas na konferenciji o primjeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope koja je organizovana na osnovu procjene i preporuka sadržanih u Četvrtom mišljenju o Srbiji od strane Savjetodavnog odbora za okvirnu konvenciju usvojenom juna 2019. godine.

POTVRĐENA PRESUDA ZA GENOCID

Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji, pozdravlja pravosnažnu odluku Haškog tribunala kojom je Ratko Mladić osuđen za genocid i druge zločine, kao potvrdu činjenice da je pravda spora ali ipak dostižna.

Close
Close