ODBORI

Odbor za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma:

 

Odbor za obrazovanje na bosanskom jeziku:

 

Odbor za informisanje:

 

Odbor za kulturu:

 

Odbor za kontrolu i nadzor ostvarivanja prava Bošnjaka:

 

Close
Close