OBILJEŽJA

Congue iure curabitur incididunt consequat

OBILJEŽJA

Nacionalni simboli sandžačkih Bošnjaka su: Nacionalni grb i Bošnjačka nacionalna zastava.

Za nacionalne simbole sandžačkih Bošnjaka utvrđena su rješenja koja su usvojena 1991. godine i koja su opšteprihvaćena kod sandžačkih Bošnjaka.

Nacionalni grb sandžačkih Bošnjaka je u obliku evropskog štita koji je podijeljen bijelom lentom koja ide dijagonalno iz gornjeg lijevog ugla ka desnoj strani. Na lijevoj dijagonalnoj polovini grba, na plavoj podlozi, su tri ljiljana zlatno žute boje, jednake veličine ravnomjerno raspoređeni ispod donjeg ruba lente. Na desnoj dijagonalnoj polovini, na zelenoj podlozi, su tri bijela polumjeseca otvorena prema desnoj strani, raspoređeni u obliku jednakostraničnog trougla.

Preuzmite Nacionalni grb u boljoj rezoluciji:

Grb kolorni CMYK 1260×1600 (jpg, 173 KB)

Grb kolorni RGB 1260×1600 (jpg, 134 KB)

Grb kolorni vektorski (cdr, 16 KB)

Nacionalna zastava Bošnjaka je bijele boje, sa grbom u sredini. Standardne dimenzije zastave su 80 x 130 cm, a dimenzije grba na zastavi su 30,7 x 40 cm.

Preuzmite Nacionalnu zastavu u boljoj rezoluciji:

Zastava vektorska (cdr, 13 KB)

 

Nacionalni simboli sandžačkih Bošnjaka utvrđeni su Odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća o nacionalnim simbolima, od 11. maja 2004. godine, a potvrđeni su Odlukom Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, od 23. decembra 2005. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 23/06).

Close
Close