Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

PU MASLAČAK ZANEMARUJE DONACIJU VIJEĆA UPUĆENU SVOJ DJECI I NEPOTREBNO TRAŽI OD RODITELJA KUPOVINU DRUGIH UDŽBENIKA

Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka čini sve u svojoj nadležnosti da zaštiti prava Bošnjaka, a naročito u oblasti obrazovanja gdje štiti interese djece koja se školuju na svom maternjem jeziku.

U okviru svojih aktivnosti u oblasti obrazovanja Vijeće ulaže maksimalne napore da svake školske godine obezbijedi donacije za kupovinu udžbenika za učenike u nastavi na bosanskom jeziku i na taj način, ne samo unaprijedi kvalitet nastave, već i olakša roditeljima djece, u finansijskom smislu.

Tekuće školske godine Vijeće je, uz pomoć donatora, obezbijedilo udžbenike Moj svijet, Moja matematika i Početnica, izdavačke kuće „Klett“, za predškolce u nastavi na bosanskom jeziku koji su odobreni od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i koji su u potpunosti usaglašeni sa nastavnim planom i programom.

Rukovodstvo Vijeća u proteklom periodu posjetilo je predškolske ustanove i tom prilikom podijelilo besplatne udžbeničke komplete svim polaznicima, na osnovu podataka o broju potrebnih udžbenika koji su dobijeni od ustanova. U okviru te akcije, dana 10. septembra 2021. godine, posjećena je i Predškolska ustanova „Maslačak“ u Sjenici, u kojoj je, na zahtjev rukovodstva ustanove, podijeljeno 150 besplatnih kompleta udžbenika. Roditelji polaznika pripremnog predškolskog programa te ustanove, međutim, obratili su se Vijeću sa žalbom, ističući da im je u istoj ustanovi rečeno da moraju za svoju djecu kupiti druge udžbenike a da udžbenike dobijene od Vijeća mogu zadržati za kućne potrebe.

U vezi sa tim, obavještava se javnost, a pogotovo roditelji koji imaju djecu u Predškolskoj ustanovi „Maslačak“ u Sjenici, da su udžbenički kompleti koje su djeca dobila od Bošnjačkog nacionalnog vijeća apsolutno važeći, odobreni od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i da je apsolutno nepotrebno izlagati se bilo kakvim troškovima za kupovinu nekih drugih udžbenika.

Bošnjačko nacionalno vijeće apeluje na rukovodstvo Predškolske ustanove „Maslačak“ u Sjenici, koje je samo izrazilo potrebu za dodjelu besplatnih udžbenika, kao i na Pedagoško vijeće iste ustanove i sve odgajateljice u ustanovi, da u radu sa djecom koriste udžbenike koji su dobijeni od Vijeća i da obustave svoj zahtjev za nabavku drugih udžbenika kako nikoga ne bi izlagali nepotrebnim troškovima. 

Povezane objave

Close
Close