Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

Prije 144 godine utvrđene granice Sandžaka

Danas, 13. 07. 2022. godine obilježava se 144 od održavanja Berlinskog kongresa 1878. godine, na kojem je utvrđena teritorija i granice tadašnjeg Novopazarskog sandžaka.

Na Berlinskom kongresu, Sandžak je odvojen od Bosne, kao corpus separatum, precizno uokviren tada međunarodno utvrđenim granicama Bosne, Kraljevine Srbije, Kraljevine Crne Gore i Kosova. Teritorija Sandžaka odlukama Berlinskog kongresa dobila je međunarodni protektorat.

Tadašnji Novopazarski Sandžak je u periodu od 1878. do 1912. godine bio pod vojnom upravom Austro-ugarske te civilnom upravom Osmanskog carstva.

Bošnjačko nacionalno vijeće ističe ovaj datum kao naročito bitan u modernoj historiji građana Sandžaka jer se tada Sandžak prvi put izdvaja kao zasebna cjelina od strane velikih evropskih sila.

Sandžak je historijska regija, a građani Sandžaka su u dvadesetom vijeku tri puta legitimno iskazali svoju zasebnost i samoopredjeljenje, prvi put, augusta 1917. godine u Sjenici, 12 sandžačkih legitimno izabranih gradonačelnika na Sjeničkoj konferenciji donijelo je Rezoluciju sa konkretnim prijedlogom za trajno rješenje statusa Sandžaka i statusa građana Sandžaka. Drugi put, u Pljevljima 20. novembra 1943. godine, kada je formirano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka – ZAVNOS, čime je Sandžak stekao status federalne jedinice u tadašnjoj Jugoslaviji, sa svojim organima, Skupštinom i Vladom. Federalna jedinica Sandžak, ukinuta je 29. marta 1945. godine suprotno interesima i potrebama građana Sandžaka.

I treći put, na Referendumu održanom 25. 26. i 27. oktobra 1991. godine kada su se građani Sandžaka izjasnili za političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka.

Bošnjački narod i dan-danas nema riješeno nacionalno pitanje, niti je riješen status Sandžaka iako su autohton narod na ovim prostorima. Rješavanje statusa Bošnjaka i regije Sandžak izraz je interesa i stvar potreba bošnjačkog naroda, ali i ostalih građana na području Sandžaka. Rješavanjem statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka narod Sandžaka gradi sigurnu budućnost novim generacijama i bolji život u svim sferama.

Prema Berlinskom ugovoru iz 1878. Novopazarski sandžak, kao dio starog Bosanskog vilajeta, obuhvatao je slijedeće okruge: Novi Pazar, Sjenicu, Novu Varoš, Prijepolje, Pljevlja, Trgoviste sa Pešterom, Berane, Mojkovac, Bijelo Polje i Kolašin (Vraneš).


Povezane objave

Close
Close