Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

REZULTATI JAVNOG KONKURSA BNV ZA PROJEKTE OD OPŠTEG INTERESA ZA BOŠNJAKE ZA 2022. GODINU

Bošnjačko nacionalno vijeće donijelo je odluku da podrži 22 projekta pristigla na  Javnom konkursu za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju pravna lica za 2022. godinu.

Konkurs je bio otvoren od 08. 03. 2022. godine do 31. 03. 2022. godine i na njega je pristiglo ukupno 29 prijava.

Bošnjačko nacionalno vijeće je Rješenjem broj 288-11/2022 od 15. 04. 2022. godine formiralo Komisiju za dodjelu sredstava pravnim licima za finansiranje ili sufinansiranje projekata od opšteg interesa Bošnjaka u 2022. godini.

Komisija u sastavu dr. Amela Malićević – predsjednik, Selma Ikić, Murat Hodžić je na osnovu kriterijuma navedenih u Javnom konkursu nakon izvršenog detaljnog pregleda svih pristiglih prijava sačinila preliminarnu listu izabranih projekata i istu dostavila odborima Vijeća na davanje saglasnosti

Po dobijenoj saglasnosti odbora, Komisija je Izvršnom odboru Vijeća dostavila obrazloženja i Prijedlog odluke o izboru projekata, kojim su predloženi projekti za finansiranje odnosno sufinansiranje iz budžeta Vijeća.

Prijedlog Komsije je bio da se podrži 24 projekta od ukupno pristiglih 29.

Ukupno 4 prijava nisu zadovoljile formalnu provjeru dokumentacije te iste nisu razmatrane i ocjenjivane.

Na osnovu Prijedloga odluke o izboru projekta i uvida u prispjele projekte, Izvršni odbor Vijeća je odlučio da podrži 22 projekta.

Odluka o dodjeli sredstava:
http://bnv.org.rs/fajlovi/RB_335-09-2022_Odluka_o_dodjeli_sredstava__pravnim_licima_u_2022._godini.pdf


Povezane objave

Close
Close