Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

Saopćenje povodom rezultata konkursa Ministarstva informisanja

Odbor za informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji želi da obavijesti javnost o nedavnim rezultatima Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina za 2024. godinu, objavljenim od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Ovim putem, želimo da istaknemo nekoliko zabrinjavajućih činjenica koje zahtijevaju pažnju i reakciju.

Naša reakcija se, prije svega, odnosi na veoma mali broj projekata i iznos sredstava kojima su podržani projekti proizvodnje medijskih sadržaja na bosanskom jeziku. Iako je ukupni budžet za medijske sadržaje na jezicima nacionalnih manjina povećan na 49.200.000,00 dinara, podržano je samo 9 projekata na bosanskom jeziku, ukupne vrijednosti 3.900.000,00 dinara, što iznosi manje od 8% ukupnih sredstava.

Radi usporedbe, na istom konkursu, preko 20 miliona dinara je ove godine namijenjeno informisanju na jeziku romske nacionalne manjine.

Usporedna analiza sredstava dodijeljenih proizvodnji programa na bosanskom jeziku 2023. i 2024. godine govori da su ovogodišnja sredstva za programe na bosanskom jeziku znatno smanjena, a sveukupni budžet povećan. U 2023. godini, ukupno je bilo opredijeljeno 41.000.000,00 dinara, od kojih je 12 projekata podržano sa ukupno 5.732.000,00 dinara.

Također, podatak da mediji koji primarno emituju program na bosanskom jeziku ove godine uopće nisu dobili sredstva, dodatno pogoršava situaciju.

Bošnjačko nacionalno vijeće ovim putem ukazuje na neophodnost pažljivijeg i pravednijeg pristupa raspodjeli sredstava.

Rezultati ovogodišnjeg konkursa predstavljaju ozbiljan izazov i ukazuju na potrebu za hitnim ponovnim promjenama u procesu sufinansiranja medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina, jer su rezultati ovog konkursa ukazali da je sistem bodovnih lista, umjesto da unaprijedi, obesmislio proces.

Bošnjačko nacionalno vijeće će nastaviti da se zalaže za pravednu raspodjelu sredstava i unapređenje položaja svih nacionalnih manjina u Srbiji.


Odbor za informisanje


Povezane objave

Close
Close