Vijesti

Congue iure curabitur incididunt consequat

Završna konferencija za medije BNV za 2023. godinu

Dana 29. 12. 2023. godine, u Glavnom uredu Vijeća, održana je završna konferencija za medije, tokom koje su predstavnicima medija predstavljene aktivnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća sprovedene tokom 2023. godine.
 
Medijima se obratila i predsjednica Vijeća dr. Misala Pramenković, te na početku istakla, da sve što je urađeno u prethodnom periodu jeste rezultat timskog rada, da je 2023. godina bila dinamična, uspješna i obilovala različitim aktivnostima. 
 
„Ono što nas čeka u pogledu planova i onoga što smo konkretnije zacrtali u narednoj godini jeste da je već objavljen poziv za međunarodni naučni skup pod nazivom „Bošnjaci u društveno-političkim procesima od 1991. do 2021. godine, koji ćemo realizirati u saradnji sa Bošnjačkim vijećem u Crnoj Gori. 
Sa ostalim bošnjačkim vijećima nas očekuje značajna konferencija svih bošnjačkih institucija i organizacija, dakle bošnjačke provenijencije, kako u Bosni i Hercegovini, tako i domovinskim zemljama gdje Bošnjaci žive kao autohton narod. Konferencija je planirana za posljednji kvartal 2024. godine, nosilac jeste Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, ali će sva ostala bošnjačka vijeća uzeti učešće. 
Spektar obrazovanja na bosanskom jeziku, i sam proces koji je izuzetno kompleksan i zahtjevan, je oblast kojoj ćemo posebnu pažnju posvetiti i u narednoj godini, budući da je sa nivoa Ministarstva prosvjete najavljena reforma obrazovanja, koja će obuhvatiti i obrazovanje na manjinskim jezicima.  Afirmacija unapređenja nastavnog procesa na bosanskom jeziku u postojećim uvjetima, odnosno u školama gdje se već izvodi, sa obavezom da u ovoj školskoj godini nastavu na bosanskom jeziku vratimo na teritoriju opštine Prijepolje, gdje imamo oko 50 procenata Bošnjaka, a da se nažalost nastava ne izvodi na bosanskom jeziku. To je zadatak svih nas u Vijeću, na čelu sa Odborom za obrazovanje, i to ćemo nastojati i da realiziramo. 
Također, ono na čemu ćemo raditi jeste dalje unapređenje institucionalne saradnje sa institucijama u R. Srbiji, sa nadležnim ministarstvima na koje smo upućeni, kao i saradnja sa nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, kroz koordinaciju nacionalnih savjeta koju imamo. Nastavit ćemo intenziviranje saradnje sa institucijama Bosne i Hercegovine, dakle, postojećim stanjem nismo zadovoljni, i u tom smislu imali smo niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima i predstavnicima bošnjačkog naroda, počev od bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, preko predsjedavajućeg Doma naroda. Želimo da ova saradnja bude jača i intenzivnija, da bude institucionalna i sistemska, a ne pojedinačna i slabog intenziteta. 
Spektar djelovanja BNV, kao najvišeg predstavničkog tijela svih Bošnjaka, je izuzetno širok, sa druge strane, spektar potreba Bošnjaka u pogledu afirmacije nacionalnog, jezičkog, kulturnog i svih drugih identiteta koji čine ukupnost bošnjačkog naroda je, također, izuzetno veliki. Međutim, ono što je potrebno da sveukupno kao narod, bošnjački korpus, shvatimo je da ono što radi Vijeće jeste interes cjelokupnog bošnjačkog naroda, i ono pripada svima onima koji Vijeće doživljavaju kao svoje. 
Sazrijevanje samih Bošnjaka u Sandžaku i Republici Srbiji će se najbolje vidjeti kroz procese koji se događaju BNV-u. U ovom momentu je neprihvatljivo da mi untar vijećnika imamo poziciju i opoziciju, te moramo raditi da Vijeće svi doživljavamo kao svoje i da kao vijećnici mjerimo rezultate i ono što je do sada urađeno. Obaveza organizacija, institucija koje pripadaju građanima, odnosno narodu, mora, također, biti na visini zadatka. Nema pravo niko svojatati instituciju bilo koje lokalne samouprave, ili institucije koje trebaju biti servis građana, poistovećivati sa partijskom pripadnošću i na neki način kroz tu prizmu posmatrati stvari. Dakle, sazrijevanje bošnjačkog bića mora ići u korak sa našim vitalnim nacionalnim interesima i mi tu ne smijemo imati različite stavove. Svaka druga vrsta i pokušaj sagledavanja stvari na neki drugi način, i pokušaj svođenja Vijeća na neke dnevno političke teme jeste pogrešan način, pogrešno trasiran put i mi ne želimo ići tim putem. Želimo amanet, koji smo dobili od Bošnjaka i Bošnjakinja koji su nas birali neposredno na izborima, na najbolji mogući način iznijeti, iako su izazovi veliki, kapaciteti Vijeća, nažalost, nisu toliki da mogu pokriti sve te izazove, ali na nama je da u određenom momentu damo onaliko koliko smo u mogućnosti, i ja se nadam da rezultati neće izostati.„

Predsjednica Vijeća dr. Pramenković zaključila je na kraju da je BNV apsolutno otvoreno za sve Bošnjake i Bošnjakinje, za intelektualce, za istraživače, mlade ljude, i sve one koji treba da se bave pitanjima nacionalnog identiteta.


Povezane objave

Close
Close