NASTAVNI PLAN

Congue iure curabitur incididunt consequat


NASTAVNI PLAN

NOVO ŠG 2019/2020

Program nastave i učenja – Bosanski jezik – Prvi razred

********************************************************************

 

Program nastave i učenja – Bosanski jezik – Drugi razred

********************************************************************

 

Program nastave i učenja – Bosanski jezik – Peti razred

********************************************************************

 

Program nastave i učenja – Bosanski jezik – Šesti razred

********************************************************************

 

Program nastave i učenja za gimnazije

********************************************************************

 

I RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

2018/19

********************************************************************

 

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost  za 1. razred OŠ

Godišnji plan nastavnog rada – Bosanski jezik 1

Operativni plan rada nastavnika – Bosanski jezik 1

Nastavni program: Likovna kultura za 1. razred OŠ

Prijedlog plana nastavnih jedinica za predmet Muzička kultura za 1. razred OŠ

Nastavni program: Svijet oko nas za 1. razred OŠ

Operativni plan rada nastavnika za Svijet oko nas za 1. razerd OŠ

Operativni plan rada nastavnika za Srpski jezik kao nematernji za 1. razred OŠ

II RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

2018/19

********************************************************************

 

1 – Globalni plan BOSANSKI JEZIK 2. razred – 

1 – Operativni plan BOSANSKI JEZIK 2. razred – 

2 – Globalni plan MATEMATIKA 2. razred – 

2 – Operativni plan MATEMATIKA 2. razred – 

3 – Globalni plan MUZICKA KULTURA 2. razred – 

3 – Operativni plan MUZICKA KULTURA 2. razred – 

4 – Globalni plan SVIJET OKO NAS 2. razred (2) – 

4 – Operativni plan SVIJET OKO NAS 2. razred (1) – 

5 – Globalni plan TJELESNI ODGOJ 2. razred – 

5 – Operativni plan TJELESNI ODGOJ 2. razred – 

6 – Globalni SRPSKI NEMATERNJI 2. razred (1) – 

6 – Operativni plan SRPSKI NEMATERNJI 2.razred. – 

7 – Gobalni plan LIKOVNA KULTURA 2. razred – 

7 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 2. razred – 

III RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

2018/19

********************************************************************

 

Nastavni plan i program za bosanski jezik za treći razred osnovne škole

Nastavni plan i  program za dopunu – Priroda i društvo 3. razred osnovne škole

Nastavni plan i  program – Muzička kultura za 3. razred osnovne škole

Nastavni plan i program za dodatak Likovnoj kulturi za treći razred osnovne škole

 

1 – Globalni plan BOSANSKI JEZIK 3 razred – 

1 – Operativni plan BOSANSKI JEZIK 3. razred – 

2 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 3. razred – 

2 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 3. razred – 

3 – Operativni plan MATEMATIKA 3. razred – 

3- Globalni plan MATEMATIKA 3. razred – 

4 – Globalni plan MUZICKA KULTURA 3. razred – 

4 – Operativni plan MUZICKA KULTURA 3. razred – 

5 – Globalni plan PRIRODA I DRUŠTVO 3. razred – 

5 – Operativni plan PRIRODA I DRUŠTVO 3. razred – 

6 – Globalni plan SRPSKI KAO NEMATERNJI 3. razred – 

6 – Operativni plan SRPSKI KAO NEMATERNJI 3. razred – 

7 – Globalni TJELESNI ODGOJ 3. razred – 

7 – Operativni plan TJELESNI ODGOJ 3. razred – 

 

IV RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

2018/19

Po predmetima:

Bosanski jezik 4

Likovna kultura 4

Matematika 4

Muzicka kultura 4

Priroda i drustvo 4

Tjelesni odgoj 4

********************************************************************

 

Operativni BOSANSKI JEZIK 4 – septembar

Operativni plan BOSANSKI JEZIK 4 – septembar – oktobar 

Prijedlog nastavnog plana i programa za bosanski jezik u četvrtom razredu

Prijedlog nastavnog plana i programa za prirodu i drustvo za 4 razred osnovne skole

Prijedlog programa za dopunu likovne kulture za 4 razred osnovne

Operativni plan BOSANSKI JEZIK 4-novembar 

Operativni plan Bosanski jezik – decembar-i-januar – 4-razred

 

V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

2018/19

Globalni, operativni i godišnji plan – Bosanski jezik i književnost 5 – 

**************************************************************

Godišnji i operativni plan BOSANSKI JEZIK 5. razred (PDF  i DOC)

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost  za 5. razred OŠ*

Nastavni program: Historija za 5. razred OŠ

Nastavni program: Likovna kultura za 5. razred OŠ

Nastavni program: Muzička kultura za 5. razred OŠ

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Bosanski jezik 5

Prijedlog globalnog plana rada nastavnika – Likovna kultura 5

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Likovna kultura 5

1 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 5. razred

1 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 5. razred

 

 

VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Godišnji i operativni plan BOSANSKI JEZIK 6. razred  (PDF i DOC) – 

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost  za 6. razred OŠ

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Bosanski jezik 6

Prijedlog globalnog plana rada nastavnika – Likovna kultura 6

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Likovna kultura 6

2 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 6. razred – 

2 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 6. razred – 

 

VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Godišnji i operativni plan BOSANSKI JEZIK 7. razred (PDF i DOC)  – 

Nastavni plan i program za bosanski jezik za sedmi  razred osnovne škole

Nastavni plan i program za historiju za 7. razred osnovne škole

Nastavni  plan i program za dodatak Likovnoj kulturi za sedmi razred osnovne škole

Nastavni plan i program – Muzička kultura za 7. razred osnovne škole

3 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 7. razred – 

3 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 7. razred – 

 

VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Godišnji i operativni plan BOSANSKI JEZIK 8. razred (PDF i DOC)  – 

Prijedlog nastavnog plana i programa za bosanski jezik u osmom razredu – 

4 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 8. razred – 

4 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 8. razred – 

 

I RAZRED GIMNAZIJE I SREDNJE ŠKOLE

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost  za 1. razred srednje škole

Nastavni plana i program: Bosanski jezik i književnost  za 1. razred srednjih stručnih škola u trogodišnjem trajanju

Nastavni plana i program: Bosanski jezik i književnost  za 1. razred srednjih stručnih škola u četvorodogišnjem trajanju

Nastavni plan i program za dodatak: Likovna kultura za 1. razred za gimnazija i srednjih stručnih škola

Nastavni plan i program za dodatak: Historija za 1. razred za gimnazija i srednjih stručnih škola

III RAZRED GIMNAZIJE I SREDNJE ŠKOLE

Nastavni plan i program za bosanski jezik za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Nastavni plan i program – historija – 3. razred društveno jez. smjer

Nastavni plan i program – historija – 4. razred gimnazije i 3. raz. pri. mat. smjer.

Nastavni plan i program –  Likovna kultura za treći razred gimnazija društveno-jezičkog smjera

 

IV RAZRED GIMNAZIJE I SREDNJE ŠKOLE –

Prijedlog nastavnog plana i programa za bosanski jezik za 4. razred gimnazija i srednjih strucnih skola  – 

RAZNO

Nastavni programi

Plan udžbenika za nastavnu na bosanskom jeziku

Sadržaj – Muzička kultura za prvi razred osnovne škole   PDF

Sadržaj – Likovna kultura za prvi razred osnovne škole (Svijet oko nas)   PDF

Sadržaj – Likovna kultura za peti razred osnovne škole   PDF

Sadržaj – Muzička kultura za peti razred osnovne škole   PDF

Sadržaj – Historija za peti razred osnovne škole   PDF

Sadržaj – Likovna kultura za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola   PDF

Sadržaj – Muzička kultura za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola   PDF

Sadržaj – Historija za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola   PDF

*Ovo je prijedlog nastavnicima kako lakše da realizuju nastavni plan i program za predmet Bosanski jezik i književnost u petom razredu osnovne škole. Nastavnici mogu sami uraditi svoje operativne i godišnje planove po sopstvenom izboru. Nastavni plan i program je objavljen u Službenom glasniku – Prosvjetni glasnik, br. 4/13, od 15. maja 2013. godine, na strani 175-177.
Close
Close